Dyrektywa 2009/125/WE

31 października  2009 r. w Dzienniku Ustaw UE opublikowano dyrektywę 2009/125/WE, która ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla wyrobów związanych z energią. Kluczowa dla uczestników rynku budowlanego jest informacja, że od tej pory również wyroby budowlane wpływające na zapotrzebowanie budynków na energię (okna, wyroby do izolacji cieplnej, wyroby wpływające na zużycie wody) zostały objęte wymogami wspólnoty dotyczącymi ekoprojektu. Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego powinna nastąpić do 20 listopada 2010.
 
Do 21 października 2011 r. Komisja  opracuje plan prac, który określi orientacyjną listę grup produktów, traktowanych priorytetowo przy wprowadzaniu środków wykonawczych, na następne trzy lata. W okresie przejściowym Komisja wprowadzi z wyprzedzeniem środki wykonawcze dla produktów posiadających duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Data dodania: 
01.12.2009 - 10:35